escola oficial idiomes de badalona escuela idiomas

Telèfon de contacte
93 383 30 99

Esteu aquí

Inici » CURSOS

PLA DE L’IMPULS DE L’ANGLÈS

El Pla d’impuls de l’anglès (PIA) contempla per aquest curs, entre altres actuacions, la realització de cursos extensius d’anglès (llengua instrumental) i la reserva de places a les escoles oficials d’idiomes (EOI).

  • Cursos extensius: són cursos oficials de les EOI de 130 h de durada que es realitzen d’octubre a juny a les Escoles Oficials d’Idiomes. Els seus destinataris són el professorat de nivell no universitari, inspectors i inspectores i tècnics i tècniques destinats als serveis educatius i unitats del Departament d’Educació
  • Reserva de places: el Departament d’Educació reserva un nombre determinat de places en els cursos ordinaris de llengua anglesa en les EOI i nivells on no es realitzen cursos extensius.

Curs 2016-2017

Informació per a l'alumnat del Pla de l'impuls pel curs 2016-2017

Trasllats alumnat PIA

  • enviar petició a formlle@xtec.cat fins el 7 de juliol 2016
  • comunicació acceptació o no de la petició de trasllat el 13 de juliol
  • matrícula presencial dels traslladats PIA el 14 i 15 de juliol de 9.30 a 13.30h a l'EOI Badalona

Calendari de matriculació antic alumnat PIA

ACCÉS a la matriculació antic alumnat 

 

escola oficial de idiomes badalona de la generalitat de catalunya

Escola Oficial d´Idiomes de Badalona
Avinguda Marquès de Mont-roig 237
08918 Badalona
telèfon: 93 383 30 99
eoibadalona@xtec.cat